Volunteer Hour of Code Program

On January 9, 2017

On four days from December 26th to 29th, Microsoft YouthSpark scholarship recipients volunteered to support the Hour of Code Program for students at Nguyen Tat Thanh secondary school. Hour of Code is a program that introduces Computer Science to students. It is designed for all ages to learn basic skill. The program helps students practice to skill, logic and creativity.

By developing these skills early, students will have a foundation for success in a 21st-century career.

Nguyễn Thị Hoài (sinh viên ĐH Bách Khoa HN) hướng dẫn em học sinh lớp 6 thao tác Giờ lập trình.

Nguyen Thi Hoai (a student from Ha Noi University of Science and Technology) instructs a 6th grade student during “Hour of Code”.

Các em học sinh lớp 6 trường THCS Nguyễn Tất Thành tỏ ra thích thú khi được tham gia lập trình.

The 6th grade students at Nguyen Tat Thanh School show  their interest in programming.

để giúp học sinh hào hứng hơn, thu nhận kiến thức tốt hơn, Microsoft và Code.org đã ra mắt phiên bản MineCraft Hour of Code Designer, một bộ trợ giúp lập trình cho học sinh và các giáo viên, được thiết kế riêng cho chương trình Hour of Code.

To help students get more excited and foster greater knowledge, Microsoft and Code.org have released a version of the MineCraft Hour of Code Designer which was designed specifically for the Hour of Code program and programmes for students and teachers.

Giờ lập trình tại http://code.org/minecraft sẽ giúp người mới lập trình có thể tạo và chia sẻ các game MineCraft đơn giản của họ, và được thiết kế để trao quyền cho bất kỳ ai mới bắt đầu học các kỹ năng xử lý tình thế và các suy nghĩ thiết yếu, những kỹ năng cần thiết để hòa nhập thế giới phát triển bởi công nghệ ngày nay.

The “Hour of Code” at http://code.org/minecraft will help new programmers creat and share their simple MineCraft game. It is designed to empower anyone new to learn critical thinking and navitage situations in order to succeed with the technology of today.

Đây là năm thứ 3 Việt Nam hưởng ứng chiến dịch Giờ Lập Trình toàn cầu. Với mục tiêu tiếp cận rộng rãi toàn bộ các địa bàn tỉnh thành và nhận được sự hỗ trợ nhiệt tình của Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng các thầy cô trên khắp cả nước, chương trình luôn vượt chỉ tiêu dự kiến ban đầu và tiếp cận được hàng trăm ngàn học sinh, sinh viên.

This is the third years that Viet Nam has participated in the global Hour of code. By aiming to involve out all provinces and receiving  enthusiastic support from the Ministry of Education and Training and teachers from across the country, the program always exceeds its planned target and reaches many students.

To support Code. Org and the Hour of Code campaign, Microsoft will host thousands of programming events for young people across 60 countries. During Computer Science Week, there will be 700 free events hosted by Microsoft stores all over the world.microsoft.com/youthsparkprograms

Students can register directly at the Microsoft store through the following link: microsoft.com/youthsparkprograms

In addition to programming events and the latest tutorials, Microsoft has also received much praise from teachers for the Minecraft Education edition – the full-featured version brings the magic of Minecraft into the classroom with better role-playing and plans for a long-term lesson plans. Join the Programming Class at: http://code.org/minecraft

For more information: https://hourofcode.com/vn and https://hourofcode.vn/