Awarded 40 scholarships valued at 160 milion VND to female students in Dien Bien Province

On December 7, 2017

On December 5th, The Asian Foundation,  The Center for Education and Development (CED) in collaboration with theorganized a scholarship ceremony for 10 female students at Muong Nha High School and 30 students at Dien Bien Dong High School. The Scholarship recipients are female students facing difficult challenges but with strong  academic performance. This scholarship program from The Asian Foundation and sponsored by the Rythm Foundation is valued at 4 million VND per student per year. On this occasion, The Asia Foundation and CED staff visited some of the scholarship recipients and their families.

Đại diện Quỹ Châu Á cùng Hội Khuyến học tỉnh Điện Biên trao tặng học bổng cho các em học sinh.

Representatives from The Asia Foundation and the Dien Bien Association for Promoting Education awarded scholarships to the students.

Some photos of activities:

Trao 30 suất học bổng cho học sinh nữ trường Dân tộc nội trú THPT Huyện Điện Biên Đông.

Representatives from The Asia Foundation and the Dien Bien Association for Promoting Education awarded scholarships to 10 female students at Muong Nha High School in the Dien Bien District.

Awarded 30 scholarships to female students from Dien Bien Dong district High School

Cán bộ Quỹ Châu Á - bà Đinh Thị Kiều Nhung đã đến thăm gia đình một số em gái được nhận học bổng.

Mrs Dinh Thi Kieu Nhung – a representative from The Asia Foundation visited several scholarships recipients and their families..

Comments are closed.